aaro@volaribetoon.ee

Ilmatsalu 3B 51014 Tartu

+372 502 3193

  • Eesti
  • English

Teenused

Põllumajanduslikud ehitised:

Farmide ehitus (betoonkonstruktsioonid ja üldehitus).
Silohoidlate ehitus (olemas tüüpprojektid).
Sõnnikuhoidlate ehitus (olemas tüüpprojektid).
Vilja vastuvõtušahtide ehitus.
Viljatornide ja -kuivatite vundamentide ehitus.
Söödahoidlate ehitus.

Eramud/Kortermajad:

Betoonpõrandate, monoliitbetoonist seinte, -vahelagede, -treppide ja rostvärkide ehitus.

Tööstus:

Betoonpõrandate, monoliitbetoonist seinte, -vahelagede, -treppide ja rostvärkide ehitus.